Alledaagse activiteiten aansturen op een niet-alledaagse manier

Voor mensen waar aansturing via beweging onmogelijk is, is aansturing via het brein in het bijzonder mogelijk! Wij denken vanuit de mogelijkheden, niet vanuit de beperking. Wij spreken uit ervaring als we zeggen dat meerdere mensen met een lichamelijke beperking zichzelf niet alleen willen voorzien in zelfredzaamheid, maar ook in zelfontplooiing. Dit vullen zij allen op hun eigen manier in. Carebro Breinaansturing biedt hierin ondersteuning.

De ontwikkeling van breinaansturing kwam op gang naar aanleiding van onderzoek in het Pand van de Toekomst in Groningen. Het betrof hier technologie voor het aansturen van apparaten in gebouwen en huizen in combinatie met het gebruik van sensoren en zintuigen. Tijdens dit onderzoek bedachten wij dat niet iedereen gebruik zou kunnen maken van onze aansturing, bijvoorbeeld vanwege motorische beperkingen. Wij dachten verder: alledaagse activiteiten aansturen op een niet-alledaagse manier, waarom niet het brein verbinden met ons pand?

Missie en visie

Onze missie is mensen en technologie verbinden. In onze visie gebeurt dit door verbindingen te leggen,
mensen te inspireren en ruimte te creëren voor iedereen om te kunnen participeren en beleven.

Landelijke bekendheid

Carebro Breinaansturing op de Nederlands televisie RTL4

klik op de afbeelding voor de video

Meten is weten met Billy

Carebro Breinaansturing meten is weten met Billy

klik op de afbeelding voor de video

Het belang van breinaansturing

Carebro Breinaansturing apparaten aansturen met je brein

klik op de afbeelding voor de video

Terug naar Billy

Carebro Breinaansturing terug naar Billy (want dat hadden we beloofd)

Het verhaal van Carebro in een notendop

Landelijke bekendheid (klik op de titel of de afbeelding voor het bijbehorende filmpje)
Door succesvol het menselijk brein te koppelen aan ons Pand van de Toekomst, kwamen wij landelijk veelvuldig in het nieuws. Organisaties zagen de rapportage over Carebro op RTL4 (EditieNL) en gaven aan dat onze technologie en visie aansloot bij hun cliëntvraag.

Wij waren nog niet bijzonder actief in de zorgsector. Ons viel direct op dat er veel over de mensen wordt gepraat, maar niet met de mensen zelf. Als je mensen met technologie wilt verbinden, moet je weten wat de mensen willen. Omdat wij het echt wilden weten, gingen wij naar de mensen toe.

Meten is weten met Billy
Mensen konden zich in het begin niet echt een voorstelling maken van breinaansturing. Ook Billy niet, die eerst dacht aan science fiction. Als hij dat wilde, kon Billy er zelf achter komen.

In een nieuw onderzoek, meten is weten, kon iemand een vuist maken door het te verbeelden in zijn of haar hoofd. Zo gauw als zij dit onder de knie hadden, zagen zij het resultaat op het beeldscherm. Billy en vele anderen hebben meegewerkt aan dit onderzoek, wat veel inspanning vereiste.

Na Billy hebben we nog veel mensen gesproken, hieruit bleek dat Carebro Breinaansturing niet alleen gaat om het verbinden van apparaten, maar ook om mensen met elkaar verbinden. We maakte onze belofte naar Billy dat we terug zouden komen, zodra we een betere technische oplossing hadden.

Het belang van breinaansturing
Wij bleven met mensen praten, maar ook met familie en verzorgers. Opvallend was, dat de verschillende oplossingen die met breinaansturing zouden kunnen worden bereikt, voor iedereen aantrekkelijk zijn. Ook kwamen wij er achter dat iedereen anders denkt.

Iedereen heeft zijn of haar eigen beperkingen, mogelijkheden en wensen. Ondertussen hebben we een systeem uitgedacht waarmee iedereen binnen vijf minuten kon werken. Mensen worden zelfstandiger, krijgen meer mogelijkheden en zorgverleners krijgen meer tijd te besteden.

Succesvol was het Pand van de Toekomst gecreërd als voorbeeld van een huis dat door het brein kan worden aangestuurd. We waren helemaal klaar om dit te demonstreren.

Terug naar Billy
Voor mensen waar aansturing via beweging onmogelijk is, dient aansturing via het brein mogelijk te zijn. Dit is onze mening , die wij hebben omgezet in realiteit. Eerder werd beloofd dat we terug zouden komen bij Billy. Inmiddels hebben we met Carebro Breinaansturing een systeem ontwikkeld, waarmee mensen door middel van het brein zelfstandig activiteiten en functies kunnen uitvoeren. Maar werkt het ook voor Billy?

Samenwerken zorgt voor inspiratie en ideeën

De afgelopen twee jaar hebben mensen op veel plaatsen zelf kunnen ervaren hoe Carebro Breinaansturing werkt. Wij hebben vragen beantwoord, inspiratie gegeven en voor entertainment gezorgd. Ons werk tot nu toe heeft geresulteerd in vele awards voor innovatie, samenwerking en zorg. Wij zitten nu op de goede weg, ook al valt er nog veel te ontwikkelen.

Wij zijn een heel eind gekomen en willen de technologie achter breinaansturing graag verder ontwikkelen. Juist in deze fase van het proces willen wij graag je mening weten over breinaansturing, wat je vindt van ons werk en dit onderzoek:

Onderzoek breinaansturing Carebro - uitgaan van mogelijkheden